Hello, my name is Wojciech Zebrowski, I'm a proffesional masseur and a physiotherapist. For nine years I have been reaching houses and hotels to offer the highest quality massages. I get to hotels and houses in Warsaw, also to Okecie or the city center. I work in Mariott, Hilton, Doubletree by Hilton and others. I speak English, Russian and Polish. The price for the massage is 40 euros per hour.

My Polish telephone number is:
+48 728-888-784,
e-mail: wojciechzebrowski@hotmail.com

Close
Ładowanie...

Warszawski Masażysta
tel. 728-888-784
mgr Wojciech Żebrowski

Dojeżdżam do mieszkań i domów na terenie Warszawy, Pozwól mi pomóc swojemu ciału

RODO

1. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.warszawskimasazysta.pl
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Wawer Masaż Wojciech Żebrowski z siedzibą aleja Dzieci Polskich 19 a, 04-730 Warszawa
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: wojciechzebrowski@hotmail.com
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
- Prowadzenie newslettera
- Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych
- Obsługa zapytań przez formularz
- Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
- Realizacja zamówionych usług
- Prezentacja oferty lub informacji
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
- Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: nazwa.pl
2. Pod adresem https://superhost.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
3. Firma hostingowa:
- stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
- stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
- stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
- stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
- stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
- stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
- powołała Inspektora Ochrony Danych.
4. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
- zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
- czas nadejścia zapytania,
- czas wysłania odpowiedzi,
- nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
- informacje o przeglądarce użytkownika,
- informacje o adresie IP,
- informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
- informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
- firma hostingowa na zasadzie powierzenia
- kurierzy
- operatorzy pocztowi
- operatorzy płatności
- upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
- firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
- dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
- ich sprostowania,
- usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- oraz przenoszenia danych.
4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Urządzenia mobilne:
Android
Safari (iOS)
Windows Phone

OPINIE KLIENTÓW

Profesjonalne podejście do pacjenta. Bardzo dużo pomocnych ćwiczen wzmacniających mięśnie. Kontrola bólu. Wszystko tak jak należy. Wróciłem do sprawności w 2 miesiące dzięki rehabilitacji z Panem Wojciechem

Michał B.

OPINIE KLIENTÓW

Miły gość i dobry specjalista. Pierwsza wizyta przyniosla efekty. Pokazał cwiczenia i byl skupiony. 

Witek

OPINIE KLIENTÓW

Jestem bardzo zadowolona z wizyty. Ból kolana został zwalczony. Dostałam dokładne zalecenia ćwiczeń, które mam wykonywać w domu. Z czystym sumieniem mogę polecić tego fizjoterapeutę. 

Beata

OPINIE KLIENTÓW

Wizyta bez zarzutu - długi wywiad, wyjaśnianie każdego ćwiczenia, słuchanie. Prawdziwa chęć pomocy. Doceniam! 

Sandra Jarycka

OPINIE KLIENTÓW

Pan Wojtek przyjeżdżał najpierw do moich rodziców a teraz odwiedza mnie i chłopaka , prawdziwy profesjonalista.

Anka

OPINIE KLIENTÓW

Wojtek był trenerem-fizjoterapeutą na siłowni gdzie chodziłem z żoną, z racji na pracę biurową jego pomoc okazała się nieoceniona.

Piotr Jaworski

OPINIE KLIENTÓW

Pana Wojtka poznałam w hotelu gdzie jest masażystą, teraz jeżdżę tam regularnie specjalnie do niego.

Urszula Bartosiak

OPINIE KLIENTÓW

Wojtek przyjeżdżał do mnie i do mojej żony na masaże przez długi czas, do tematu podchodził pożądnie, jesteśmy zadowoleni z jego usług. Polecamy go chętnie naszym znajomym.

Ania i Maciek ze Starej Miłosnej :)

OPINIE KLIENTÓW

Nasza firma niedawno zaczęła współpracę na masaże biurowe z Warszawskim Masażystą, póki co przyjechali do nas dwa razy. Pracownicy byli bardzo zadowoleni, jest to dla nich miła gratyfikacja.

Anna

OPINIE KLIENTÓW

Bardzo dobry masażysta, pozdrawiam.

Ryszard z Warszawy

OPINIE KLIENTÓW

Pan Wojciech jest bardzo rzeczowym człowiekiem, współpraca z nim znacznie poprawiła moje samopoczucie i zlikwidowała bóle w plecach, mam pracę siedzącą, dzięki ćwiczeniom znów mogę normalnie pracować.

Piotr Dębski

OPINIE KLIENTÓW

Do Pana Wojciecha kontakt polecili nam znajomi, w tej chwili odwiedza nas regularnie dwa razy w miesiącu, przy mojej pracy przy biurku bardzo mi to pomaga.

Basia Waszczyk

OPINIE KLIENTÓW

Wojtek ćwiczy z moją mamą która jest po udarze, jego praca przynosi coraz to lepsze efekty, a pracują nad jej poprawą zdrowia dopiero miesiąc.

Paweł
Warszawski Masażysta - Instagram

Kontakt

Zadzwoń do mnie
+48 728 888 784
Adres
Warszawa, Wawer
Wszystkie pola są obowiązkowe!

- Akceptuje wszystkie warunki Polityki Prywatności (RODO)

Legenda

W obszarze zaznaczonym na mapie na kolor czerwony dojeżdżam do Państwa w cenie podanej przy poszczególnych zabiegach. W przpadku dalszych dojazdów do ceny doliczana jest opłata w wysokości 20zł.